جزئیات خبر
31شهریور 1400

14:46 - گروه رسانه و فضای مجازی پايگاه بسيج شهدای سنگرسازان بی سنگر مازندران خبر داد:

مراسم افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های دفاع مقدس مازندران برگزار شد

 • مراسم افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های دفاع مقدس مازندران برگزار شد
 • مراسم افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های دفاع مقدس مازندران برگزار شد
 • مراسم افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های دفاع مقدس مازندران برگزار شد
 • مراسم افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های دفاع مقدس مازندران برگزار شد
 • مراسم افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های دفاع مقدس مازندران برگزار شد
 • مراسم افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های دفاع مقدس مازندران برگزار شد
 • مراسم افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های دفاع مقدس مازندران برگزار شد
 • مراسم افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های دفاع مقدس مازندران برگزار شد
 • مراسم افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های دفاع مقدس مازندران برگزار شد
 • مراسم افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های دفاع مقدس مازندران برگزار شد
 • مراسم افتتاح نمایشگاه دستاورد‌های دفاع مقدس مازندران برگزار شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید