جزئیات خبر
20مهر 1400

07:46 - مدیر جهاد کشاورزی بابل اعلام کرد؛

قلع و قمع 424 تغییر کاربری غیر مجاز در بابل/ آزاد سازی 19 هزار مترمربع زمین کشاورزی

  • قلع و قمع 424 تغییر کاربری غیر مجاز در بابل/ آزاد سازی 19 هزار مترمربع زمین کشاورزی
  • قلع و قمع 424 تغییر کاربری غیر مجاز در بابل/ آزاد سازی 19 هزار مترمربع زمین کشاورزی
  • قلع و قمع 424 تغییر کاربری غیر مجاز در بابل/ آزاد سازی 19 هزار مترمربع زمین کشاورزی
  • قلع و قمع 424 تغییر کاربری غیر مجاز در بابل/ آزاد سازی 19 هزار مترمربع زمین کشاورزی
  • قلع و قمع 424 تغییر کاربری غیر مجاز در بابل/ آزاد سازی 19 هزار مترمربع زمین کشاورزی
  • قلع و قمع 424 تغییر کاربری غیر مجاز در بابل/ آزاد سازی 19 هزار مترمربع زمین کشاورزی
  • قلع و قمع 424 تغییر کاربری غیر مجاز در بابل/ آزاد سازی 19 هزار مترمربع زمین کشاورزی
  • قلع و قمع 424 تغییر کاربری غیر مجاز در بابل/ آزاد سازی 19 هزار مترمربع زمین کشاورزی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید