جزئیات خبر
20مهر 1400

08:21 - باحضور رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد؛

جلسه اجرایی طرح جهش تولید در دیمزارهای استان + تصاویر

 • جلسه اجرایی طرح جهش تولید در دیمزارهای استان + تصاویر
 • جلسه اجرایی طرح جهش تولید در دیمزارهای استان + تصاویر
 • جلسه اجرایی طرح جهش تولید در دیمزارهای استان + تصاویر
 • جلسه اجرایی طرح جهش تولید در دیمزارهای استان + تصاویر
 • جلسه اجرایی طرح جهش تولید در دیمزارهای استان + تصاویر
 • جلسه اجرایی طرح جهش تولید در دیمزارهای استان + تصاویر
 • جلسه اجرایی طرح جهش تولید در دیمزارهای استان + تصاویر
 • جلسه اجرایی طرح جهش تولید در دیمزارهای استان + تصاویر
 • جلسه اجرایی طرح جهش تولید در دیمزارهای استان + تصاویر
 • جلسه اجرایی طرح جهش تولید در دیمزارهای استان + تصاویر
 • جلسه اجرایی طرح جهش تولید در دیمزارهای استان + تصاویر
 • جلسه اجرایی طرح جهش تولید در دیمزارهای استان + تصاویر
 • جلسه اجرایی طرح جهش تولید در دیمزارهای استان + تصاویر
 • جلسه اجرایی طرح جهش تولید در دیمزارهای استان + تصاویر
 • جلسه اجرایی طرح جهش تولید در دیمزارهای استان + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید