جزئیات خبر
20مهر 1400

08:26 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد :

برگزاری مانور کشت مکانیزه و یکپارچه کلزا در گلوگاه

  • برگزاری مانور کشت مکانیزه و یکپارچه کلزا در گلوگاه
  • برگزاری مانور کشت مکانیزه و یکپارچه کلزا در گلوگاه
  • برگزاری مانور کشت مکانیزه و یکپارچه کلزا در گلوگاه
  • برگزاری مانور کشت مکانیزه و یکپارچه کلزا در گلوگاه
  • برگزاری مانور کشت مکانیزه و یکپارچه کلزا در گلوگاه
  • برگزاری مانور کشت مکانیزه و یکپارچه کلزا در گلوگاه
  • برگزاری مانور کشت مکانیزه و یکپارچه کلزا در گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید