جزئیات خبر
21مهر 1400

08:20 - مشاور وزیر و مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی:

2.5 میلیون هکتار زمین کشاورزی کشور به سامانه نوین آبیاری تجهیز شد/ انتقال تجارب به سایر کشورها

  • 2.5 میلیون هکتار زمین کشاورزی کشور به سامانه نوین آبیاری تجهیز شد/ انتقال تجارب به سایر کشورها
  • 2.5 میلیون هکتار زمین کشاورزی کشور به سامانه نوین آبیاری تجهیز شد/ انتقال تجارب به سایر کشورها
  • 2.5 میلیون هکتار زمین کشاورزی کشور به سامانه نوین آبیاری تجهیز شد/ انتقال تجارب به سایر کشورها
  • 2.5 میلیون هکتار زمین کشاورزی کشور به سامانه نوین آبیاری تجهیز شد/ انتقال تجارب به سایر کشورها
  • 2.5 میلیون هکتار زمین کشاورزی کشور به سامانه نوین آبیاری تجهیز شد/ انتقال تجارب به سایر کشورها
  • 2.5 میلیون هکتار زمین کشاورزی کشور به سامانه نوین آبیاری تجهیز شد/ انتقال تجارب به سایر کشورها

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید