جزئیات خبر
20مهر 1400

12:59 - باحضور مشاور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد؛

جلسه بررسی مشکلات اجرای سامانه های نوین آبیاری در مازندران + تصاویر

 • جلسه بررسی مشکلات اجرای سامانه های نوین آبیاری در مازندران + تصاویر
 • جلسه بررسی مشکلات اجرای سامانه های نوین آبیاری در مازندران + تصاویر
 • جلسه بررسی مشکلات اجرای سامانه های نوین آبیاری در مازندران + تصاویر
 • جلسه بررسی مشکلات اجرای سامانه های نوین آبیاری در مازندران + تصاویر
 • جلسه بررسی مشکلات اجرای سامانه های نوین آبیاری در مازندران + تصاویر
 • جلسه بررسی مشکلات اجرای سامانه های نوین آبیاری در مازندران + تصاویر
 • جلسه بررسی مشکلات اجرای سامانه های نوین آبیاری در مازندران + تصاویر
 • جلسه بررسی مشکلات اجرای سامانه های نوین آبیاری در مازندران + تصاویر
 • جلسه بررسی مشکلات اجرای سامانه های نوین آبیاری در مازندران + تصاویر
 • جلسه بررسی مشکلات اجرای سامانه های نوین آبیاری در مازندران + تصاویر
 • جلسه بررسی مشکلات اجرای سامانه های نوین آبیاری در مازندران + تصاویر
 • جلسه بررسی مشکلات اجرای سامانه های نوین آبیاری در مازندران + تصاویر
 • جلسه بررسی مشکلات اجرای سامانه های نوین آبیاری در مازندران + تصاویر
 • جلسه بررسی مشکلات اجرای سامانه های نوین آبیاری در مازندران + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید