جزئیات خبر
26مهر 1400

13:24 - روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر خبر داد:

بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از کارگاه تولیدی دوغ شتر و گاوی ویوان

  • بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از کارگاه تولیدی دوغ شتر و گاوی ویوان
  • بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از کارگاه تولیدی دوغ شتر و گاوی ویوان
  • بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از کارگاه تولیدی دوغ شتر و گاوی ویوان
  • بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از کارگاه تولیدی دوغ شتر و گاوی ویوان
  • بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از کارگاه تولیدی دوغ شتر و گاوی ویوان
  • بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان از کارگاه تولیدی دوغ شتر و گاوی ویوان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید