جزئیات خبر
26مهر 1400

13:49 - روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر خبر داد:

بازدید انصاری رئيس اداره استخدام و كارگزيني و یدالله پور معاون امور اداری سازمان از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر و مرکز جهاد کشاورزی دهستان کوهستان

 • بازدید انصاری رئيس اداره استخدام و كارگزيني و یدالله پور معاون امور اداری سازمان از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر و مرکز جهاد کشاورزی دهستان کوهستان
 • بازدید انصاری رئيس اداره استخدام و كارگزيني و یدالله پور معاون امور اداری سازمان از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر و مرکز جهاد کشاورزی دهستان کوهستان
 • بازدید انصاری رئيس اداره استخدام و كارگزيني و یدالله پور معاون امور اداری سازمان از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر و مرکز جهاد کشاورزی دهستان کوهستان
 • بازدید انصاری رئيس اداره استخدام و كارگزيني و یدالله پور معاون امور اداری سازمان از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر و مرکز جهاد کشاورزی دهستان کوهستان
 • بازدید انصاری رئيس اداره استخدام و كارگزيني و یدالله پور معاون امور اداری سازمان از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر و مرکز جهاد کشاورزی دهستان کوهستان
 • بازدید انصاری رئيس اداره استخدام و كارگزيني و یدالله پور معاون امور اداری سازمان از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر و مرکز جهاد کشاورزی دهستان کوهستان

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید