جزئیات خبر
29مهر 1400

11:47 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری خبر داد

تخریب بنای 70 میلیاردی غیرمجاز در ساری + تصاویر

 • تخریب بنای 70 میلیاردی غیرمجاز در ساری + تصاویر
 • تخریب بنای 70 میلیاردی غیرمجاز در ساری + تصاویر
 • تخریب بنای 70 میلیاردی غیرمجاز در ساری + تصاویر
 • تخریب بنای 70 میلیاردی غیرمجاز در ساری + تصاویر
 • تخریب بنای 70 میلیاردی غیرمجاز در ساری + تصاویر
 • تخریب بنای 70 میلیاردی غیرمجاز در ساری + تصاویر
 • تخریب بنای 70 میلیاردی غیرمجاز در ساری + تصاویر
 • تخریب بنای 70 میلیاردی غیرمجاز در ساری + تصاویر
 • تخریب بنای 70 میلیاردی غیرمجاز در ساری + تصاویر
 • تخریب بنای 70 میلیاردی غیرمجاز در ساری + تصاویر
 • تخریب بنای 70 میلیاردی غیرمجاز در ساری + تصاویر
 • تخریب بنای 70 میلیاردی غیرمجاز در ساری + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید