جزئیات خبر
3آبان 1400

13:39 - روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر خبر داد:

برگزاری جلسه ستادی شورای فنی با حضور معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر زراعت سازمان، مدیر، روسای ادارات مدیریت شهرستان و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی دهستانها در دفتر این مدیریت

  • برگزاری جلسه ستادی شورای فنی با حضور معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر زراعت سازمان، مدیر، روسای ادارات مدیریت شهرستان و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی دهستانها در دفتر این مدیریت
  • برگزاری جلسه ستادی شورای فنی با حضور معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر زراعت سازمان، مدیر، روسای ادارات مدیریت شهرستان و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی دهستانها در دفتر این مدیریت
  • برگزاری جلسه ستادی شورای فنی با حضور معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر زراعت سازمان، مدیر، روسای ادارات مدیریت شهرستان و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی دهستانها در دفتر این مدیریت
  • برگزاری جلسه ستادی شورای فنی با حضور معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر زراعت سازمان، مدیر، روسای ادارات مدیریت شهرستان و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی دهستانها در دفتر این مدیریت
  • برگزاری جلسه ستادی شورای فنی با حضور معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر زراعت سازمان، مدیر، روسای ادارات مدیریت شهرستان و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی دهستانها در دفتر این مدیریت
  • برگزاری جلسه ستادی شورای فنی با حضور معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر زراعت سازمان، مدیر، روسای ادارات مدیریت شهرستان و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی دهستانها در دفتر این مدیریت
  • برگزاری جلسه ستادی شورای فنی با حضور معاونت بهبود تولیدات گیاهی و مدیر زراعت سازمان، مدیر، روسای ادارات مدیریت شهرستان و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی دهستانها در دفتر این مدیریت

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید