جزئیات خبر
5آبان 1400

13:24 - روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر خبر داد:

برگزاری کلاس آموزشی پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در دهستان کوهستان شهرستان بهشهر

  • برگزاری کلاس آموزشی پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در دهستان کوهستان شهرستان بهشهر
  • برگزاری کلاس آموزشی پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در دهستان کوهستان شهرستان بهشهر
  • برگزاری کلاس آموزشی پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در دهستان کوهستان شهرستان بهشهر
  • برگزاری کلاس آموزشی پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در دهستان کوهستان شهرستان بهشهر
  • برگزاری کلاس آموزشی پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در دهستان کوهستان شهرستان بهشهر
  • برگزاری کلاس آموزشی پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در دهستان کوهستان شهرستان بهشهر
  • برگزاری کلاس آموزشی پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در دهستان کوهستان شهرستان بهشهر
  • برگزاری کلاس آموزشی پدافند غیر عامل مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در دهستان کوهستان شهرستان بهشهر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید