جزئیات خبر
11آبان 1400

11:49 - مدیر جهاد کشاورزی بابلسر خبر داد

مرحله دوم رزمایش جهادی مقابله با آفتکش های تقلبی و غیرمجاز در بابلسر

  • مرحله دوم رزمایش جهادی مقابله با آفتکش های تقلبی و غیرمجاز در بابلسر
  • مرحله دوم رزمایش جهادی مقابله با آفتکش های تقلبی و غیرمجاز در بابلسر
  • مرحله دوم رزمایش جهادی مقابله با آفتکش های تقلبی و غیرمجاز در بابلسر
  • مرحله دوم رزمایش جهادی مقابله با آفتکش های تقلبی و غیرمجاز در بابلسر
  • مرحله دوم رزمایش جهادی مقابله با آفتکش های تقلبی و غیرمجاز در بابلسر
  • مرحله دوم رزمایش جهادی مقابله با آفتکش های تقلبی و غیرمجاز در بابلسر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید