جزئیات خبر
11آبان 1400

12:33 - مدیر جهاد کشاورزی بابلسر خبر داد

رزمایش مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای در بابلسر

  • رزمایش مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای در بابلسر
  • رزمایش مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای در بابلسر
  • رزمایش مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای در بابلسر
  • رزمایش مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای در بابلسر
  • رزمایش مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای در بابلسر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید