جزئیات خبر
12آبان 1400

10:34 - مدیر جهاد کشاورزی بابلسر:

کارگاه آموزشی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای در بابلسر برگزار شد.

  • کارگاه آموزشی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای در بابلسر برگزار شد.
  • کارگاه آموزشی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای در بابلسر برگزار شد.
  • کارگاه آموزشی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای در بابلسر برگزار شد.
  • کارگاه آموزشی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای در بابلسر برگزار شد.
  • کارگاه آموزشی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای در بابلسر برگزار شد.
  • کارگاه آموزشی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای در بابلسر برگزار شد.
  • کارگاه آموزشی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای در بابلسر برگزار شد.
  • کارگاه آموزشی مقابله با آفت مگس میوه مدیترانه ای در بابلسر برگزار شد.

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید