جزئیات خبر
13آبان 1400

07:55 - مدیر جهاد کشاورزی بابلسر خبر داد

برگزاری رزمایش مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در بابلسر

  • برگزاری رزمایش مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در بابلسر
  • برگزاری رزمایش مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در بابلسر
  • برگزاری رزمایش مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در بابلسر
  • برگزاری رزمایش مبارزه با مگس میوه مدیترانه ای در بابلسر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید