جزئیات خبر
3آذر 1400

09:58 - مدیر جهاد کشاورزی میاندورود خبر داد

بررسی مقایسه ای کارایی علفکش آترازین در مزارع کلزای میاندورود

بررسی مقایسه ای کارایی علفکش آترازین در مزارع کلزای میاندورود

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید