جزئیات خبر
6آذر 1400

07:51 - مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد:

21 تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد

  • 21 تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد
  • 21 تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد
  • 21 تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد
  • 21 تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد
  • 21 تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد
  • 21 تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد
  • 21 تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد
  • 21 تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد قلع و قمع شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید