جزئیات خبر
4آذر 1400

10:02 - گزارش تصویری؛

سی امین جلسه کمیته تخصصی تسهیل و رفع موانع تولید کشاورزی مازندران +تصاویر

  • سی امین جلسه کمیته تخصصی تسهیل و رفع موانع تولید کشاورزی مازندران +تصاویر
  • سی امین جلسه کمیته تخصصی تسهیل و رفع موانع تولید کشاورزی مازندران +تصاویر
  • سی امین جلسه کمیته تخصصی تسهیل و رفع موانع تولید کشاورزی مازندران +تصاویر
  • سی امین جلسه کمیته تخصصی تسهیل و رفع موانع تولید کشاورزی مازندران +تصاویر
  • سی امین جلسه کمیته تخصصی تسهیل و رفع موانع تولید کشاورزی مازندران +تصاویر
  • سی امین جلسه کمیته تخصصی تسهیل و رفع موانع تولید کشاورزی مازندران +تصاویر
  • سی امین جلسه کمیته تخصصی تسهیل و رفع موانع تولید کشاورزی مازندران +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید