جزئیات خبر
7آذر 1400

07:26 - مدیر جهاد کشاورزی بابل خبر داد

قلع و قمع 3000 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل/ آزادسازی 480 هزار مترمربع زمین

 • قلع و قمع 3000 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل/ آزادسازی 480 هزار مترمربع زمین
 • قلع و قمع 3000 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل/ آزادسازی 480 هزار مترمربع زمین
 • قلع و قمع 3000 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل/ آزادسازی 480 هزار مترمربع زمین
 • قلع و قمع 3000 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل/ آزادسازی 480 هزار مترمربع زمین
 • قلع و قمع 3000 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل/ آزادسازی 480 هزار مترمربع زمین
 • قلع و قمع 3000 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل/ آزادسازی 480 هزار مترمربع زمین
 • قلع و قمع 3000 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل/ آزادسازی 480 هزار مترمربع زمین
 • قلع و قمع 3000 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل/ آزادسازی 480 هزار مترمربع زمین
 • قلع و قمع 3000 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل/ آزادسازی 480 هزار مترمربع زمین
 • قلع و قمع 3000 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل/ آزادسازی 480 هزار مترمربع زمین
 • قلع و قمع 3000 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل/ آزادسازی 480 هزار مترمربع زمین
 • قلع و قمع 3000 تغییر کاربری غیرمجاز در بابل/ آزادسازی 480 هزار مترمربع زمین

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید