جزئیات خبر
6آذر 1400

09:16 - مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه:

دو تغییر کاربری غیرمجاز در سوادکوه قلع و قمع شد

  • دو تغییر کاربری غیرمجاز در سوادکوه قلع و قمع شد
  • دو تغییر کاربری غیرمجاز در سوادکوه قلع و قمع شد
  • دو تغییر کاربری غیرمجاز در سوادکوه قلع و قمع شد
  • دو تغییر کاربری غیرمجاز در سوادکوه قلع و قمع شد
  • دو تغییر کاربری غیرمجاز در سوادکوه قلع و قمع شد
  • دو تغییر کاربری غیرمجاز در سوادکوه قلع و قمع شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید