جزئیات خبر
17آذر 1400

19:55 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری خبر داد

فعالیت 60 واحد سورتینگ/ بازدید معاونین وزیر جهاد کشاورزی از سورتینگ + تصاویر

 • فعالیت 60 واحد سورتینگ/ بازدید معاونین وزیر جهاد کشاورزی از سورتینگ + تصاویر
 • فعالیت 60 واحد سورتینگ/ بازدید معاونین وزیر جهاد کشاورزی از سورتینگ + تصاویر
 • فعالیت 60 واحد سورتینگ/ بازدید معاونین وزیر جهاد کشاورزی از سورتینگ + تصاویر
 • فعالیت 60 واحد سورتینگ/ بازدید معاونین وزیر جهاد کشاورزی از سورتینگ + تصاویر
 • فعالیت 60 واحد سورتینگ/ بازدید معاونین وزیر جهاد کشاورزی از سورتینگ + تصاویر
 • فعالیت 60 واحد سورتینگ/ بازدید معاونین وزیر جهاد کشاورزی از سورتینگ + تصاویر
 • فعالیت 60 واحد سورتینگ/ بازدید معاونین وزیر جهاد کشاورزی از سورتینگ + تصاویر
 • فعالیت 60 واحد سورتینگ/ بازدید معاونین وزیر جهاد کشاورزی از سورتینگ + تصاویر
 • فعالیت 60 واحد سورتینگ/ بازدید معاونین وزیر جهاد کشاورزی از سورتینگ + تصاویر
 • فعالیت 60 واحد سورتینگ/ بازدید معاونین وزیر جهاد کشاورزی از سورتینگ + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید