جزئیات خبر
29آذر 1400

14:40 - برگزاری جلسه کمیسیون طرحهای کشاورزی(ماده ۲ دستورالعمل واگذاری )

جلسه کمیسیون طرحهای کشاورزی مورخ ۱۴۰۰.۹۰۲۸

جلسه کمیسیون طرحهای کشاورزی مورخ ۱۴۰۰.۹۰۲۸

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید