جزئیات خبر
9دی 1400

12:16 - همزمان با سراسر کشور برگزار شد؛

️رزمایش سراسری نظارت بر بازار محصولات کشاورزی

  • ️رزمایش سراسری نظارت بر بازار محصولات کشاورزی
  • ️رزمایش سراسری نظارت بر بازار محصولات کشاورزی
  • ️رزمایش سراسری نظارت بر بازار محصولات کشاورزی
  • ️رزمایش سراسری نظارت بر بازار محصولات کشاورزی
  • ️رزمایش سراسری نظارت بر بازار محصولات کشاورزی
  • ️رزمایش سراسری نظارت بر بازار محصولات کشاورزی
  • ️رزمایش سراسری نظارت بر بازار محصولات کشاورزی
  • ️رزمایش سراسری نظارت بر بازار محصولات کشاورزی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید