جزئیات خبر
22دی 1400

08:39 - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی آمل اعلام کرد؛

برگزاری جلسه ستاد بزرگترین نمایشگاه گل و گیاه کشور در آمل

  • برگزاری جلسه ستاد بزرگترین نمایشگاه گل و گیاه کشور در آمل
  • برگزاری جلسه ستاد بزرگترین نمایشگاه گل و گیاه کشور در آمل
  • برگزاری جلسه ستاد بزرگترین نمایشگاه گل و گیاه کشور در آمل
  • برگزاری جلسه ستاد بزرگترین نمایشگاه گل و گیاه کشور در آمل
  • برگزاری جلسه ستاد بزرگترین نمایشگاه گل و گیاه کشور در آمل
  • برگزاری جلسه ستاد بزرگترین نمایشگاه گل و گیاه کشور در آمل
  • برگزاری جلسه ستاد بزرگترین نمایشگاه گل و گیاه کشور در آمل
  • برگزاری جلسه ستاد بزرگترین نمایشگاه گل و گیاه کشور در آمل
  • برگزاری جلسه ستاد بزرگترین نمایشگاه گل و گیاه کشور در آمل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید