جزئیات خبر
22دی 1400

10:46 - گزارش تصویری؛

جلسه گزارش راهبردی مشاور استانی سامانه های آبیاری نوین در جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد + تصاویر

  • جلسه گزارش راهبردی مشاور استانی سامانه های آبیاری نوین در جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد + تصاویر
  • جلسه گزارش راهبردی مشاور استانی سامانه های آبیاری نوین در جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد + تصاویر
  • جلسه گزارش راهبردی مشاور استانی سامانه های آبیاری نوین در جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد + تصاویر
  • جلسه گزارش راهبردی مشاور استانی سامانه های آبیاری نوین در جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد + تصاویر
  • جلسه گزارش راهبردی مشاور استانی سامانه های آبیاری نوین در جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد + تصاویر
  • جلسه گزارش راهبردی مشاور استانی سامانه های آبیاری نوین در جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد + تصاویر
  • جلسه گزارش راهبردی مشاور استانی سامانه های آبیاری نوین در جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید