جزئیات خبر
23دی 1400

07:31 - مدیر جهاد کشاورزی عباس آباد خبر داد

قلع و قمع 27 دیوار کشی غیر مجاز در عباس آباد

  • قلع و قمع 27 دیوار کشی غیر مجاز در عباس آباد
  • قلع و قمع 27 دیوار کشی غیر مجاز در عباس آباد
  • قلع و قمع 27 دیوار کشی غیر مجاز در عباس آباد
  • قلع و قمع 27 دیوار کشی غیر مجاز در عباس آباد
  • قلع و قمع 27 دیوار کشی غیر مجاز در عباس آباد
  • قلع و قمع 27 دیوار کشی غیر مجاز در عباس آباد
  • قلع و قمع 27 دیوار کشی غیر مجاز در عباس آباد
  • قلع و قمع 27 دیوار کشی غیر مجاز در عباس آباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید