جزئیات خبر
20بهمن 1400

بازدید فرماندار و بخشدار

  • بازدید فرماندار و بخشدار
  • بازدید فرماندار و بخشدار
  • بازدید فرماندار و بخشدار
  • بازدید فرماندار و بخشدار
  • بازدید فرماندار و بخشدار
  • بازدید فرماندار و بخشدار
  • بازدید فرماندار و بخشدار
  • بازدید فرماندار و بخشدار
  • بازدید فرماندار و بخشدار
  • بازدید فرماندار و بخشدار

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید