جزئیات خبر
5اسفند 1400

13:03 - گزارش تصویری؛

بازدید معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران از جهاد کشاورزی ساری +تصاویر

  • بازدید معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران از جهاد کشاورزی ساری +تصاویر
  • بازدید معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران از جهاد کشاورزی ساری +تصاویر
  • بازدید معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران از جهاد کشاورزی ساری +تصاویر
  • بازدید معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران از جهاد کشاورزی ساری +تصاویر
  • بازدید معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران از جهاد کشاورزی ساری +تصاویر
  • بازدید معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران از جهاد کشاورزی ساری +تصاویر
  • بازدید معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران از جهاد کشاورزی ساری +تصاویر
  • بازدید معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران از جهاد کشاورزی ساری +تصاویر
  • بازدید معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران از جهاد کشاورزی ساری +تصاویر
  • بازدید معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران از جهاد کشاورزی ساری +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید