جزئیات خبر
12اسفند 1400

19:01 - گزارش تصویری؛

بازدید گروه نظارت جهاد کشاورزی مازندران از بازار محصولات کشاورزی ساری + تصاویر

 • بازدید گروه نظارت جهاد کشاورزی مازندران از بازار محصولات کشاورزی ساری + تصاویر
 • بازدید گروه نظارت جهاد کشاورزی مازندران از بازار محصولات کشاورزی ساری + تصاویر
 • بازدید گروه نظارت جهاد کشاورزی مازندران از بازار محصولات کشاورزی ساری + تصاویر
 • بازدید گروه نظارت جهاد کشاورزی مازندران از بازار محصولات کشاورزی ساری + تصاویر
 • بازدید گروه نظارت جهاد کشاورزی مازندران از بازار محصولات کشاورزی ساری + تصاویر
 • بازدید گروه نظارت جهاد کشاورزی مازندران از بازار محصولات کشاورزی ساری + تصاویر
 • بازدید گروه نظارت جهاد کشاورزی مازندران از بازار محصولات کشاورزی ساری + تصاویر
 • بازدید گروه نظارت جهاد کشاورزی مازندران از بازار محصولات کشاورزی ساری + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید