جزئیات خبر
15اسفند 1400

00:00 - گزارش تصویری؛

بازدید سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مرکز جهاد کشاورزی هولار ساری + تصاویر

  • بازدید سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مرکز جهاد کشاورزی هولار ساری + تصاویر
  • بازدید سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مرکز جهاد کشاورزی هولار ساری + تصاویر
  • بازدید سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مرکز جهاد کشاورزی هولار ساری + تصاویر
  • بازدید سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مرکز جهاد کشاورزی هولار ساری + تصاویر
  • بازدید سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مرکز جهاد کشاورزی هولار ساری + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید