جزئیات خبر
6فروردین 1401

14:03 - گزارش تصویری؛

بازدید فرماندار ساری از واحدهای تولیدی و صنعتی بخش کشاورزی

 • بازدید فرماندار ساری از واحدهای تولیدی و صنعتی بخش کشاورزی
 • بازدید فرماندار ساری از واحدهای تولیدی و صنعتی بخش کشاورزی
 • بازدید فرماندار ساری از واحدهای تولیدی و صنعتی بخش کشاورزی
 • بازدید فرماندار ساری از واحدهای تولیدی و صنعتی بخش کشاورزی
 • بازدید فرماندار ساری از واحدهای تولیدی و صنعتی بخش کشاورزی
 • بازدید فرماندار ساری از واحدهای تولیدی و صنعتی بخش کشاورزی
 • بازدید فرماندار ساری از واحدهای تولیدی و صنعتی بخش کشاورزی
 • بازدید فرماندار ساری از واحدهای تولیدی و صنعتی بخش کشاورزی
 • بازدید فرماندار ساری از واحدهای تولیدی و صنعتی بخش کشاورزی
 • بازدید فرماندار ساری از واحدهای تولیدی و صنعتی بخش کشاورزی
 • بازدید فرماندار ساری از واحدهای تولیدی و صنعتی بخش کشاورزی
 • بازدید فرماندار ساری از واحدهای تولیدی و صنعتی بخش کشاورزی
 • بازدید فرماندار ساری از واحدهای تولیدی و صنعتی بخش کشاورزی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید