جزئیات خبر
31اردیبهشت 1401

10:20 - از پنجمین جشنواره ملی توسعه کشت گل محمدی و گیاهان دارویی دودانگه انجام شد؛

بازدید معاون وزیر از پنجمین جشنواره ملی توسعه کشت گل محمدی و گیاهان دارویی دودانگه + تصاویر

  • بازدید معاون وزیر از پنجمین جشنواره ملی توسعه کشت گل محمدی و گیاهان دارویی دودانگه + تصاویر
  • بازدید معاون وزیر از پنجمین جشنواره ملی توسعه کشت گل محمدی و گیاهان دارویی دودانگه + تصاویر
  • بازدید معاون وزیر از پنجمین جشنواره ملی توسعه کشت گل محمدی و گیاهان دارویی دودانگه + تصاویر
  • بازدید معاون وزیر از پنجمین جشنواره ملی توسعه کشت گل محمدی و گیاهان دارویی دودانگه + تصاویر
  • بازدید معاون وزیر از پنجمین جشنواره ملی توسعه کشت گل محمدی و گیاهان دارویی دودانگه + تصاویر
  • بازدید معاون وزیر از پنجمین جشنواره ملی توسعه کشت گل محمدی و گیاهان دارویی دودانگه + تصاویر
  • بازدید معاون وزیر از پنجمین جشنواره ملی توسعه کشت گل محمدی و گیاهان دارویی دودانگه + تصاویر
  • بازدید معاون وزیر از پنجمین جشنواره ملی توسعه کشت گل محمدی و گیاهان دارویی دودانگه + تصاویر
  • بازدید معاون وزیر از پنجمین جشنواره ملی توسعه کشت گل محمدی و گیاهان دارویی دودانگه + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید