جزئیات خبر
17خرداد 1401

13:32 - بمناسبت 14 و 15 خرداد برگزار شد؛

برگزاری مراسم سی و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد

 • برگزاری مراسم سی و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد
 • برگزاری مراسم سی و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد
 • برگزاری مراسم سی و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد
 • برگزاری مراسم سی و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد
 • برگزاری مراسم سی و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد
 • برگزاری مراسم سی و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد
 • برگزاری مراسم سی و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد
 • برگزاری مراسم سی و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد
 • برگزاری مراسم سی و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد
 • برگزاری مراسم سی و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد
 • برگزاری مراسم سی و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد
 • برگزاری مراسم سی و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد
 • برگزاری مراسم سی و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد
 • برگزاری مراسم سی و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای 15 خرداد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید