جزئیات خبر
18خرداد 1401

00:22 - آغاز سمپاشی واحدهای دامداری سطح شهرستان کلاردشت

آغاز سمپاشی واحدهای دامداری سطح شهرستان کلاردشت

  • آغاز سمپاشی واحدهای دامداری سطح شهرستان کلاردشت
  • آغاز سمپاشی واحدهای دامداری سطح شهرستان کلاردشت
  • آغاز سمپاشی واحدهای دامداری سطح شهرستان کلاردشت
  • آغاز سمپاشی واحدهای دامداری سطح شهرستان کلاردشت
  • آغاز سمپاشی واحدهای دامداری سطح شهرستان کلاردشت
  • آغاز سمپاشی واحدهای دامداری سطح شهرستان کلاردشت
  • آغاز سمپاشی واحدهای دامداری سطح شهرستان کلاردشت

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید