جزئیات خبر
28خرداد 1401

09:23 - بمناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد؛

برگزاری آیین افتتاحیه پروژه های بخش کشاورزی ساری +تصاویر

 • برگزاری آیین افتتاحیه پروژه های بخش کشاورزی ساری +تصاویر
 • برگزاری آیین افتتاحیه پروژه های بخش کشاورزی ساری +تصاویر
 • برگزاری آیین افتتاحیه پروژه های بخش کشاورزی ساری +تصاویر
 • برگزاری آیین افتتاحیه پروژه های بخش کشاورزی ساری +تصاویر
 • برگزاری آیین افتتاحیه پروژه های بخش کشاورزی ساری +تصاویر
 • برگزاری آیین افتتاحیه پروژه های بخش کشاورزی ساری +تصاویر
 • برگزاری آیین افتتاحیه پروژه های بخش کشاورزی ساری +تصاویر
 • برگزاری آیین افتتاحیه پروژه های بخش کشاورزی ساری +تصاویر
 • برگزاری آیین افتتاحیه پروژه های بخش کشاورزی ساری +تصاویر
 • برگزاری آیین افتتاحیه پروژه های بخش کشاورزی ساری +تصاویر
 • برگزاری آیین افتتاحیه پروژه های بخش کشاورزی ساری +تصاویر
 • برگزاری آیین افتتاحیه پروژه های بخش کشاورزی ساری +تصاویر
 • برگزاری آیین افتتاحیه پروژه های بخش کشاورزی ساری +تصاویر
 • برگزاری آیین افتتاحیه پروژه های بخش کشاورزی ساری +تصاویر
 • برگزاری آیین افتتاحیه پروژه های بخش کشاورزی ساری +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید