جزئیات خبر
8تیر 1401

07:37 - مدیر جهاد کشاورزی بهشهر اعلام کرد؛

مزایای خشکه کاری برنج در بهشهر/ صرفه جویی 80 درصدی مصرف آب

 • مزایای خشکه کاری برنج در بهشهر/ صرفه جویی 80 درصدی مصرف آب
 • مزایای خشکه کاری برنج در بهشهر/ صرفه جویی 80 درصدی مصرف آب
 • مزایای خشکه کاری برنج در بهشهر/ صرفه جویی 80 درصدی مصرف آب
 • مزایای خشکه کاری برنج در بهشهر/ صرفه جویی 80 درصدی مصرف آب
 • مزایای خشکه کاری برنج در بهشهر/ صرفه جویی 80 درصدی مصرف آب
 • مزایای خشکه کاری برنج در بهشهر/ صرفه جویی 80 درصدی مصرف آب
 • مزایای خشکه کاری برنج در بهشهر/ صرفه جویی 80 درصدی مصرف آب
 • مزایای خشکه کاری برنج در بهشهر/ صرفه جویی 80 درصدی مصرف آب
 • مزایای خشکه کاری برنج در بهشهر/ صرفه جویی 80 درصدی مصرف آب
 • مزایای خشکه کاری برنج در بهشهر/ صرفه جویی 80 درصدی مصرف آب
 • مزایای خشکه کاری برنج در بهشهر/ صرفه جویی 80 درصدی مصرف آب
 • مزایای خشکه کاری برنج در بهشهر/ صرفه جویی 80 درصدی مصرف آب

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید