جزئیات خبر
8تیر 1401

08:51 - کمیسیون تبصره 1 ماده 1

برگزاری جلسه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

 برگزاری جلسه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید