جزئیات خبر
25تیر 1401

13:15 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری خبر داد

بازگشت 20000 مترمربع اراضی کشاورزی به چرخه تولید در ساری

  • بازگشت 20000 مترمربع اراضی کشاورزی به چرخه تولید در ساری
  • بازگشت 20000 مترمربع اراضی کشاورزی به چرخه تولید در ساری
  • بازگشت 20000 مترمربع اراضی کشاورزی به چرخه تولید در ساری
  • بازگشت 20000 مترمربع اراضی کشاورزی به چرخه تولید در ساری
  • بازگشت 20000 مترمربع اراضی کشاورزی به چرخه تولید در ساری
  • بازگشت 20000 مترمربع اراضی کشاورزی به چرخه تولید در ساری
  • بازگشت 20000 مترمربع اراضی کشاورزی به چرخه تولید در ساری

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید