جزئیات خبر
11مرداد 1401

07:32 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکا خبر داد:

برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در جهاد کشاورزی نکا

  • برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در جهاد کشاورزی نکا
  • برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در جهاد کشاورزی نکا
  • برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در جهاد کشاورزی نکا
  • برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در جهاد کشاورزی نکا
  • برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در جهاد کشاورزی نکا
  • برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در جهاد کشاورزی نکا
  • برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در جهاد کشاورزی نکا
  • برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در جهاد کشاورزی نکا
  • برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در جهاد کشاورزی نکا
  • برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) در جهاد کشاورزی نکا

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید