جزئیات خبر
11مرداد 1401

20:15 - برگزاری سه شنبه های مردمی درقالب ملاقات هفتگی

برگزاری سه شنبه های مردمی درقالب ملاقات هفتگی

  • برگزاری سه شنبه های مردمی درقالب ملاقات هفتگی
  • برگزاری سه شنبه های مردمی درقالب ملاقات هفتگی
  • برگزاری سه شنبه های مردمی درقالب ملاقات هفتگی
  • برگزاری سه شنبه های مردمی درقالب ملاقات هفتگی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید