جزئیات خبر
23مرداد 1401

09:00 - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری خبر داد

اعطای تسهیلات ویژه برای متقاضیان تاسیس گلخانه در روستاها+ تصاویر

 • اعطای تسهیلات ویژه برای متقاضیان تاسیس گلخانه در روستاها+ تصاویر
 • اعطای تسهیلات ویژه برای متقاضیان تاسیس گلخانه در روستاها+ تصاویر
 • اعطای تسهیلات ویژه برای متقاضیان تاسیس گلخانه در روستاها+ تصاویر
 • اعطای تسهیلات ویژه برای متقاضیان تاسیس گلخانه در روستاها+ تصاویر
 • اعطای تسهیلات ویژه برای متقاضیان تاسیس گلخانه در روستاها+ تصاویر
 • اعطای تسهیلات ویژه برای متقاضیان تاسیس گلخانه در روستاها+ تصاویر
 • اعطای تسهیلات ویژه برای متقاضیان تاسیس گلخانه در روستاها+ تصاویر
 • اعطای تسهیلات ویژه برای متقاضیان تاسیس گلخانه در روستاها+ تصاویر
 • اعطای تسهیلات ویژه برای متقاضیان تاسیس گلخانه در روستاها+ تصاویر
 • اعطای تسهیلات ویژه برای متقاضیان تاسیس گلخانه در روستاها+ تصاویر
 • اعطای تسهیلات ویژه برای متقاضیان تاسیس گلخانه در روستاها+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید