جزئیات خبر
26مرداد 1401

22:53 - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری خبر داد

تخریب 46 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری/ بازگشت 105 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید+ تصاویر

 • تخریب 46 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری/ بازگشت 105 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید+ تصاویر
 • تخریب 46 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری/ بازگشت 105 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید+ تصاویر
 • تخریب 46 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری/ بازگشت 105 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید+ تصاویر
 • تخریب 46 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری/ بازگشت 105 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید+ تصاویر
 • تخریب 46 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری/ بازگشت 105 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید+ تصاویر
 • تخریب 46 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری/ بازگشت 105 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید+ تصاویر
 • تخریب 46 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری/ بازگشت 105 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید+ تصاویر
 • تخریب 46 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری/ بازگشت 105 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید+ تصاویر
 • تخریب 46 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری/ بازگشت 105 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید+ تصاویر
 • تخریب 46 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری/ بازگشت 105 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید+ تصاویر
 • تخریب 46 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری/ بازگشت 105 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید+ تصاویر
 • تخریب 46 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری/ بازگشت 105 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید+ تصاویر
 • تخریب 46 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری/ بازگشت 105 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید+ تصاویر
 • تخریب 46 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری/ بازگشت 105 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید+ تصاویر
 • تخریب 46 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری/ بازگشت 105 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید+ تصاویر
 • تخریب 46 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری/ بازگشت 105 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید+ تصاویر
 • تخریب 46 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در ساری/ بازگشت 105 هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید