جزئیات خبر
1شهریور 1401

10:01 - گزارش تصویری؛

برگزاری ملاقات عمومی فرماندار و سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ساری با مردم دهستان چهاردانگه +تصاویر

  • برگزاری ملاقات عمومی فرماندار و سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ساری با مردم دهستان چهاردانگه +تصاویر
  • برگزاری ملاقات عمومی فرماندار و سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ساری با مردم دهستان چهاردانگه +تصاویر
  • برگزاری ملاقات عمومی فرماندار و سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ساری با مردم دهستان چهاردانگه +تصاویر
  • برگزاری ملاقات عمومی فرماندار و سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ساری با مردم دهستان چهاردانگه +تصاویر
  • برگزاری ملاقات عمومی فرماندار و سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ساری با مردم دهستان چهاردانگه +تصاویر
  • برگزاری ملاقات عمومی فرماندار و سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ساری با مردم دهستان چهاردانگه +تصاویر
  • برگزاری ملاقات عمومی فرماندار و سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ساری با مردم دهستان چهاردانگه +تصاویر
  • برگزاری ملاقات عمومی فرماندار و سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ساری با مردم دهستان چهاردانگه +تصاویر
  • برگزاری ملاقات عمومی فرماندار و سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان ساری با مردم دهستان چهاردانگه +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید