جزئیات خبر
31شهریور 1401

10:56 - عضو بنیاد ملی کندمکاران کشور:

کشاورازن پای کار هستند، دست اندازهای توسعه کشاورزی مازندران را برطرف کنید

کشاورازن پای کار هستند، دست اندازهای توسعه کشاورزی مازندران را برطرف کنید

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید