جزئیات خبر
10آبان 1401

13:04 - گزارش تصویری

بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از فعالیت های کشاورزی مازندران + تصاویر

  • بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از فعالیت های کشاورزی مازندران + تصاویر
  • بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از فعالیت های کشاورزی مازندران + تصاویر
  • بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از فعالیت های کشاورزی مازندران + تصاویر
  • بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از فعالیت های کشاورزی مازندران + تصاویر
  • بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از فعالیت های کشاورزی مازندران + تصاویر
  • بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از فعالیت های کشاورزی مازندران + تصاویر
  • بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از فعالیت های کشاورزی مازندران + تصاویر
  • بازدید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از فعالیت های کشاورزی مازندران + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید