جزئیات خبر
16آبان 1401

10:38 - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل

شناسایی 304 تغییرکاربری غیرمجاز به مساحت 32 هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان آمل

شناسایی 304 تغییرکاربری غیرمجاز به مساحت 32 هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان آمل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید