جزئیات خبر
16آبان 1401

13:49 - گزارش تصویری:

بازدید فرماندار ساری از سورتینگ های ساری + تصاویر

 • بازدید فرماندار ساری از سورتینگ های ساری + تصاویر
 • بازدید فرماندار ساری از سورتینگ های ساری + تصاویر
 • بازدید فرماندار ساری از سورتینگ های ساری + تصاویر
 • بازدید فرماندار ساری از سورتینگ های ساری + تصاویر
 • بازدید فرماندار ساری از سورتینگ های ساری + تصاویر
 • بازدید فرماندار ساری از سورتینگ های ساری + تصاویر
 • بازدید فرماندار ساری از سورتینگ های ساری + تصاویر
 • بازدید فرماندار ساری از سورتینگ های ساری + تصاویر
 • بازدید فرماندار ساری از سورتینگ های ساری + تصاویر
 • بازدید فرماندار ساری از سورتینگ های ساری + تصاویر
 • بازدید فرماندار ساری از سورتینگ های ساری + تصاویر
 • بازدید فرماندار ساری از سورتینگ های ساری + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید