جزئیات خبر
3آذر 1401

07:10 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه:

800 هکتار مزارع کلزای گلوگاه مبارزه شیمیایی شد

800 هکتار مزارع کلزای گلوگاه مبارزه شیمیایی شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید