جزئیات خبر
3آذر 1401

07:01 - به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد؛

اردوی جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی مازندران در سوادکوه‌شمالی

 • اردوی جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی مازندران در سوادکوه‌شمالی
 • اردوی جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی مازندران در سوادکوه‌شمالی
 • اردوی جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی مازندران در سوادکوه‌شمالی
 • اردوی جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی مازندران در سوادکوه‌شمالی
 • اردوی جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی مازندران در سوادکوه‌شمالی
 • اردوی جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی مازندران در سوادکوه‌شمالی
 • اردوی جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی مازندران در سوادکوه‌شمالی
 • اردوی جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی مازندران در سوادکوه‌شمالی
 • اردوی جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی مازندران در سوادکوه‌شمالی
 • اردوی جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی مازندران در سوادکوه‌شمالی
 • اردوی جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی مازندران در سوادکوه‌شمالی
 • اردوی جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی مازندران در سوادکوه‌شمالی
 • اردوی جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی مازندران در سوادکوه‌شمالی
 • اردوی جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی مازندران در سوادکوه‌شمالی
 • اردوی جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی مازندران در سوادکوه‌شمالی
 • اردوی جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی مازندران در سوادکوه‌شمالی
 • اردوی جهادی سازمان بسیج جامعه کشاورزی مازندران در سوادکوه‌شمالی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید