جزئیات خبر
15آذر 1401

08:08 - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل

کشت علوفه در سطح 7100 هکتار از مزارع شهرستان آمل

کشت علوفه در سطح 7100 هکتار از مزارع شهرستان آمل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید